kunst, cultuur en filosofie prikkelen kinderen om de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken en empathie te voelen.

Heidi Wolters

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving, Grafisch ontwerper en Social Designer

Heidi Wolters

Creatief in inhoud, vorm, verbinden en uitvoering...

Mijn passie ligt in het bevorderen van creatief denken en doen in het onderwijs. Immers de kinderen van vandaag staan voor de opgave om de belangrijkste problemen in onze maatschappij van morgen, overmorgen op te lossen. Daarom nodig ik je uit je eigen creativiteit opnieuw te ontdekken en in te zetten, nieuwe verbindingen te leggen en samen te werken aan onderwijs dat iedereen laat stralen en groeien. Jou, je collega’s en alle prachtige kinderen waarmee jullie werken.

De docent is de coach die een kind laat ontkiemen

Onderwijs

Onderwijs moet kinderen uitdagen om hun talenten in de breedte te ontwikkelen. Ze de ruimte geven om het leven vanuit hun eigenheid te leven, anders te denken en te doen dan anderen, creatief te zijn. Onderwijs moet kinderen daartoe ook uitdagen.

Creativiteit

Creativiteit betekent in de eerste plaats dat je durft te kiezen voor je talent. Je eigenheid leven, jezelf te tonen zoals je bent. Ten tweede speelt empathie een belangrijke rol bij creativiteit. Kun je je iets inbeelden? Kan jij je iets eigen maken?

rol van docent

De leraar is onontbeerlijk voor het creëren van een pedagogisch klimaat waarin creatief denkvermogen zich in kinderen en jong-volwassenen kan ontwikkelen. Centraal daarin staan vier pedagogische uitgangspunten...>>

De docent voedt met inspiratie, zorgt voor kruisbestuiving en laat leerlingen groeien

SchemaBoomEen goede docent laat kinderen en jongeren groeien, in plaats van ze te beknotten in hun ruimte. Creativiteit kan niet onderwezen worden, leraren kunnen wel omstandigheden creëren waarin creatief gedrag gestimuleerd en mogelijk wordt. Een docent die zijn of haar leerlingen wil uitdagen om creatief te zijn, moet ook handelingsstil durven zijn.
Hij of zij staat niet boven hen, maar naast ze. De coachende leerkracht is geen onderwijzer, maar een intercreateur. Iemand die zelf ook durft te leren van zijn leerling. Iemand die in de ruimte tussen twee mensen de verbinding tot stand brengt die de ander prikkelt om de grens over te gaan. De vrije denk- en creatieruimte te betreden.

Onderwijs moet kinderen uitdagen om hun talenten in de breedte te ontwikkelen

Missie

Ik wil docenten de handvatten bieden die ze nodig hebben om de creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van creativiteit in het onderwijs....>>

Verbinding

Ik wil docenten dit leren door hen zelf in die vrije ruimte te brengen. Geen grenzen, geen toetsen. Wel een uitnodiging om anders te kijken en te denken, verbindend te communiceren en te filosoferen, je open te stellen voor de ander en de wereld om je heen. Je in te leven en empathie te ervaren. Lef te hebben, te spelen en te verbeelden.....>>

Kunst

Er is een rare (voor)veronderstelling dat kunst nergens goed voor is in de ‘echte wereld’. Niets is minder waar. De studie naar en van kunst kan onze perceptie verbreden...>>

Leef je in... Leef je uit! wil oude systemen afbreken en ruimte maken voor nieuwe

Vernieuwing

Dit didactisch aanpakplan is erop gericht de creativiteit terug te brengen in het onderwijs. Het daagt docenten uit om hun kinderen de ruimte te geven om anders te kijken en anders te denken. Creatief te zijn en te doen. Buiten de lijntjes te denken en te kleuren....>>

Verbindingen

‘Leef je in... Leef je uit!’ wil docenten uitdagen om nieuwe verbindingen te leggen. In hun eigen hersenen en ook tussen zichzelf en de wereld om hen heen. En tussen de verschillende vakgebieden in die wereld buiten henzelf. Verbindingen tussen creativiteit en wiskunde bijvoorbeeld, of tussen creativiteit en hersenwetenschappen. Dit laatste heeft mijzelf in ieder geval enorm geïnspireerd....>>

Waarden

De waarden eigenheid, verwondering, verbeeldingskracht, empathie en verbindingskracht spelen een belangrijke rol....>>

Creatieve groeitrajecten

[Be]Leefdag

Bewustwording

[Be]Leefdag

Tijdens deze dag wordt een team zich bewust van het antwoord op de vraag waar het staat als het gaat om de bevordering van creativiteit in het onderwijs op deze school. We kijken samen waar het naartoe wil, formuleren een gemeenschappelijke droom en kijken wat het in huis heeft en in aanvulling daarop nodig heeft om deze droom in de school neer te zetten. Deze dag is als los onderdeel te kiezen, maar ook de eerste stap van een droomproject of de jaarcoaching in het ontdekkingsjaar binnen een school.

Droomproject

Inspiratie

Droomproject

De collectieve droom wordt uitgewerkt in een concreet project dat de docenten gedurende enkele dagen in de school gaan draaien. (In het geval van de doelgroep van Pabo, CKV en kunstacademiedocenten of studenten gaan we op zoek naar een pilotschool). Dit project omvat verschillende soorten workshops voor alle leerlingen van de school. Deze workshops verbinden verschillende vakken met elkaar en zijn erop gericht de docent te leren coachen om leerlingen uit te dagen creatief te denken en te doen. De uitwerking van innovatieve ideeën, kunstzinnige producten, een bijzondere dialoog......

Ontdekkingsjaar

jaarcoaching creatieve groei

Ontdekkingsjaar

De school die voor het ontdekkingsjaar kiest, gooit één dag in de week het roer om.
Alle lessen worden dan zo gegeven dat ze creatief denken en handelen bij kinderen bevorderen. De startdag biedt de basis, het concrete programma omvat verschillende modules met thema’s en een basisstramien waaruit docenten kunnen putten om binnen hun school tot maatwerk te komen.

Bijlage 1

Creativiteit of de kunst van verbinden

Bijlage 1

Een inleiding op de factoren die creatief denken en handelen bevorderen

Bijlage 2

Verbanden tussen kunst en verbinding

Bijlage 2

Verbinding tussen kunstenaars, tussen kunstenaar en publiek en tussen kunstenaar en onderwijs, cultuur, maatschappij en politiek en vice versa. De rol van de kunst en de kunstenaar verandert.

De prikkels die je opneemt uit je omgeving zijn de draden waar ideeën van worden geweven

Heb je een blog geschreven of gelezen? Deel hem met ons! Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen

De kinderen van nu, moeten de belangrijkste problemen in de maatschappij van morgen kunnen oplossen!