Onderwijs

Onderwijs moet kinderen uitdagen om hun talenten in de breedte te ontwikkelen. Ze de ruimte geven om het leven vanuit hun eigenheid te leven, anders te denken en te doen dan anderen, creatief te zijn. Onderwijs moet kinderen daartoe ook uitdagen.
Dit vereist dat kinderen bovenal leren dat zij trots mogen zijn op wie zij zijn, wat zij kunnen en doen. Alle kinderen dezelfde langs dezelfde meetlat leggen, past daar niet bij. Deze meetlat, en de bijbehorende manier van toetsen, legt alle kinderen immers langs dezelfde lat en maakt van onderwijs lopende bandwerk dat slechts gemiddelde kinderen uitspuugt.
Onderwijs dat zich richt op de uniciteit van ieder kind, biedt het kind de kans om met een portfolio te werken en daarin alles te bewaren waar hij of zij trots op is. De unieke bewijzen van zijn of haar eigen ontwikkeling. Kinderen moeten, in relatie hiermee, ook mede de verantwoordelijkheid dragen over het eigen ontwikkelingsproces en worden uitgenodigd om zelf te bepalen welke ontwikkelingsdoelen hij of zij voor de komende periode neerzet. Ook dit vraagt van de leerkracht een coachende rol. Docenten worden tijdens het ontdekkingsjaar uitgedaagd om een groeidocument of portfolio te ontwikkelen, voor zichzelf en hun leerlingen. In dit document komen in ieder geval alle zaken aan de orde die niet te toetsen zijn.