Waarden

Waarden die met creativiteit verbonden zijn

Eigenheid
Creativiteit is in de eerste plaats dat je durft te kiezen voor je talent en voor wie je bent.
Dat je je eigenheid durft te leven, jezelf durft te tonen zoals je bent.

Verwondering
Wie zich verwondert, kijkt met nieuwe ogen. Dat ‘anders kijken’ is een belangrijke basis voor creativiteit.

Verbeeldingskracht
Creativiteit vraagt verbeeldingskracht. Je moet je voor kunnen stellen hoe iets zal gaan of eruit zal zien.
Anders kijken naar de dingen om ons heen en in het bijzonder ook naar kunst, helpt om de verbeeldingskracht te vergroten.

Empathie
Empathie is het vermogen om je in te leven in de ander. Wie deze verbinding maakt, kan vaste ideeën
loslaten en is in staat om in verbinding met de ander tot nieuwe oplossingen te komen.