Vernieuwing

Onderwijs wordt op dit moment stevig gestuurd door de economie en het ‘rendementsdenken’. Het gevolg is dat kinderen steeds jonger getoetst worden, dat alles in dienst staat van goede scores op de citotoets en dat cognitieve vaardigheden aanzienlijk belangrijker zijn dan het vermogen om creatief te denken, empathie en bijvoorbeeld sociale vaardigheden. ‘Nederland’ wil aan de ene kant hoog scoren op de lijst van meest innovatieve landen ter wereld en doet er tegelijk alles aan om kinderen al zo jong mogelijk af te leren om creatief te zijn.

Dit didactisch aanpakplan is erop gericht de creativiteit terug te brengen in het onderwijs. Het daagt docenten uit om hun kinderen de ruimte te geven om anders te kijken en anders te denken. Creatief te zijn en te doen. Buiten de lijntjes te denken en te kleuren. De vernieuwing zit om te beginnen in deze uitdaging om buiten te lijntjes te gaan. Vernieuwing zit ook in de uitnodiging om vakoverstijgend te werken en daarbij met name ook te zoeken naar verbindingen tussen vakken die minder vanzelfsprekend lijken.
De vernieuwing zit bovendien in het aanbod van een jaarcoaching die erop gericht is docenten te begeleiden op weg naar creativiteit in het onderwijs. Hen vraagt om zich in te leven en zich uit te leven, in plaats van zich in te houden en het onderwijs uit te houden. Hun verlangen en hun passie te leven. Te leven.

Dit didactisch aanpakplan richt zich daarnaast ook in algemene zin op onderwijsvernieuwing. Geen toetsen maar een portfolio, uitgaan van de talenten van kinderen in plaats van hun ‘beperkingen’. Het kind centraal in plaats van de methode, de output en de economie.

De docent als coach en wensen als startpunt van de ontwikkeling.
Niet in de laatste plaats: ruimte.
En misschien is dit wel de grootste vernieuwing.
Ruimte voor kind en docent.
Om zelf op onderzoek te gaan, om authentiek te zijn.
Om te falen.
En handelingsstil te zijn.
Om stil te zijn.
In stilte ontstaat immers alles.
Een nieuwe ontdekking, een belangrijk inzicht.
Het eerste geluid en het laatste woord.
Deze gedachte is nieuw voor het onderwijs.

Ver … nieuw … End.