21st century skills

Vaardigheden van de 21ste eeuw zijn:

1. kritisch denken,
2. problemen kunnen benaderen vanuit verschillende standpunten,
3. communiceren en kunnen samenwerken met verschillende culturen,
4. bijdragen aan en zorgen voor je omgeving,
5. creativiteit in combinatie met ondernemendheid,
6. kennis kunnen verbinden met het zien van nieuwe mogelijkheden en
7. ict geletterdheid.