Creativiteit

Creativiteit betekent voor mij in de eerste plaats dat je durft te kiezen voor je talent. Je eigenheid leven, jezelf te tonen zoals je bent. Ten tweede speelt empathie een belangrijke rol bij creativiteit. Kun je je iets inbeelden? Kan jij je iets eigen maken? Ook voor een docent is empathie belangrijk. Iemand echt willenhelpen, zonder oordeel en zonder je eigen idee├źn hierop los te laten. Ook visualisatie een belangrijk onderdeel van creativiteit. Visualiseren maakt onbewuste processen bewust. Visualisatie is altijd actief. Er zijn verschillende manieren om visualisatie aan te wakkeren.
Niet in de laatste plaats is de kunst van het verwonderen verbonden met creativiteit. Een docent moet in staat zijn om kinderen zich te laten verwonderen. Dit kan ook betekenen dat jij als docent de verbinding met andere docenten moet zoeken die hun eigen passie en talent inzetten om kinderen te verwonderen. Je bent immers nooit zo goed in alle vakgebieden dat je in staat bent op al die terreinen de vonk van verwondering over te laten springen.