Edward De Bono

Hoe werkt het?
De ‘6 denkhoedenmethode’ is ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk te discussiëren. Deze methode zorgt ervoor dat de capaciteit en intilligentie van discusianten maximaal worden benut, daarnaast verdwijnen de ego’s van de discusianten.
Edward de Bono heeft onderscheid gemaakt in zes verschillende hoeden. Elke hoed heeft een kleur en is gerelateerd aan de functie hiervan. Deze zes verschillende hoeden zorgen in het discussieproces voor verschillende opinies en antwoorden op stellingen en vragen.
Belangrijk bij deze methode is het proces. De blauwe hoed wordt in het begin en aan het einde van een discussie gebruikt. Dit gebeurt om een goed begin en einde aan het proces te geven, net zoals een boek een begin, midden en eind moet hebben. In de eerste fase van het discussieproces wordt er de blauwe hoed opgezet, en er volgen vragen in de trant van:
• Waarom zijn we hier?
• Wat is het probleem?
• Wat willen we bereiken?
In de laatste fase wordt deze hoed weer op gezet, en dan krijg je de volgende controlerende vragen:
• Wat hebben we bereikt?
• Wat is de conclusie?
• Wat zijn de oplossingen?

De belangrijkste voordelen
1. Stelt mensen in staat om dingen zonder risico te zeggen.
2. Creëert bewustzijn dat er vele perspectieven op het onderwerp in kwestie zijn.
3. Geschikt mechanisme voor het wisselen van versnelling.
4. Regels voor het spel van denken.
5. Gefocust denken.
6. Leidt tot creatiever denken.
7. Verbetert communicatie.
8. Verbetert besluitvorming.

Wat heb je eraan?
In de meeste groepscontexten, voelen de aanwezige individuen zich geremd om een specifiek perspectief (optimistisch,
pessimistisch, objectief, enz.) aan te nemen. Dit beperkt de manieren en de mate waarin elk individu en zo de groep als
geheel een kwestie kan onderzoeken. Met de zes denkhoeden, is men niet meer beperkt tot een enkel perspectief in het
denken. De hoeden zijn categorieën van denkgedrag en niet van mensen zelf. Het doel van de hoeden is het denken te
leiden, niet om het denken of de denker te classificeren. Door een hoed te dragen die anders is dan degene die men
gewoonlijk draagt, kan men op een verscheindenheid aan nieuwe ideeën komen. Het dragen van een hoed betekent
het doelbewust aannemen van een perspectief welk niet noodzakelijk iemands eigen perspectief is. Het is belangrijk dat alle
groepsleden zich van dit feit bewust zijn. De methode van zes hoeden is zelfs nuttig voor individuen om zelf na te denken.

( http://zandjans.files.wordpress.com/2011/05/scriptie.pdf pagina 20-21)