Missie

Ik wil docenten de handvatten bieden die ze nodig hebben om de creatieve ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en daarmee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van creativiteit in het onderwijs.
Ik doe dit door:
1. Docenten inzicht te geven in de wijze waarop creativiteit tot stand komt.
2. Docenten te leren welke instrumenten ze kunnen inzetten om creativiteit bij kinderen en jongeren te bevorderen in een coachende rol.
3. Docenten uit te nodigen om kinderen alle ruimte te geven die ze nodig hebben om creatief te kunnen zijn. Ruimte waarin het kind zelf de enige beperking is. Alles kan, alles mag en tijd bestaat niet.

Ik wil docenten dit leren door hen zelf in die vrije ruimte te brengen. Geen grenzen, geen toetsen. Wel een uitnodiging om anders te kijken en te denken, verbindend te communiceren en te filosoferen, je open te stellen voor de ander en de wereld om je heen. Je in te leven en empathie te ervaren. Lef te hebben, te spelen en te verbeelden.

Er is een rare (voor)veronderstelling dat kunst nergens goed voor is in de ‘echte wereld’. Niets is minder waar. De studie naar en van kunst kan onze perceptie verbreden. Goed kijken naar kunst kan je leren iets grondig te bestuderen, waarnemingen analyseren en vragen te stellen, ze bondig samen te vatten en vragen te formuleren rond de schijnbare tegenstellingen. Van goed kijken naar kunst leer je dat je niet alleen kijkt naar wat je wel ziet maar ook naar wat je niet ziet. Vakprofessionals kunnen van kunst leren om effectieve vragen te stellen over ingewikkelde problemen. Belangrijker nog is misschien dat kunst je ook leert om complexe en levensechte situaties vanuit een ander,nieuw perspectief te analyseren waardoor moeilijke problemen worden opgelost. Je leert een beter oog te krijgen voor detail, het vermogen om een stap terug te doen en op een andere manier te kijken. Kunst leert ons onderzoeken en dat is een vaardigheid die als geen andere de creativiteit bevordert.