Verbinding

We leven in een tijd die de mensheid voor grote uitdagingen stelt. De grootste uitdaging ligt misschien wel in het creatief denken dat vereist is om tot echte innovatie en duurzame oplossingen te komen. Dit vergt inlevingsvermogen, verbeeldingskracht en verbindingskracht. Het vraagt van mensen dat ze open staan voor de wereld om hen heen, zich kunnen inleven en verbinden. En het vraagt ook van hen dat ze buiten de gebaande paden durven lopen, open staan voor ideeën die mijlenver af staan van hun eigen ideeën. Dat ze overtuigingen durven loslaten, anders durven kijken, anders durven denken en anders durven handelen. Anders dan anderen en misschien ook anders dan ze zelf tot nu toe deden.