Portfolio Categories Bronnen

10 april 2015

21st century skills

Vaardigheden van de 21ste eeuw zijn: 1. kritisch denken, 2. problemen kunnen benaderen vanuit verschillende standpunten, 3. communiceren en kunnen samenwerken met verschillende culturen, 4. bijdragen aan en zorgen voor je omgeving, 5. creativiteit in combinatie met ondernemendheid, 6. kennis kunnen verbinden met het zien van nieuwe mogelijkheden en 7. ict geletterdheid.

10 april 2015

Marie Therese van der Kamp

http://www.kunstcontext.com/index1.htm   HET CREATIEVE PROCES   Het creatieve proces: voorbereiden ( = problemfinding) FASE1: Brainstormen over onderwerp = associëren, divergent denken, actief zoeken & analyseren wat je probleemstelling is. Kwantiteit is belangrijk, overleg eventueel samen met anderen en bestudeer bijvoorbeeld ook de manier van brainstormen van een ander. Stel je oordeel uit. In tijdschriften & […]

10 april 2015

Edward De Bono

Hoe werkt het? De ‘6 denkhoedenmethode’ is ontwikkeld om zo efficiënt mogelijk te discussiëren. Deze methode zorgt ervoor dat de capaciteit en intilligentie van discusianten maximaal worden benut, daarnaast verdwijnen de ego’s van de discusianten. Edward de Bono heeft onderscheid gemaakt in zes verschillende hoeden. Elke hoed heeft een kleur en is gerelateerd aan de […]