Verbindingen

De verbinding
‘Leef je in… Leef je uit!’ wil docenten uitdagen om nieuwe verbindingen te leggen. In hun eigen hersenen en ook tussen zichzelf en de wereld om hen heen. En tussen de verschillende vakgebieden in die wereld buiten henzelf. Verbindingen tussen creativiteit en wiskunde bijvoorbeeld, of tussen creativiteit en hersenwetenschappen. Dit laatste heeft mijzelf in ieder geval enorm geïnspireerd.

‘Leef je in… Leef je uit!’ wil docenten kennis laten maken met verschillende visies op onderwijs en hen uitnodigen om verbindingen te leggen tussen deze visies en de kerndoelen. De eigen passie en wensen als uitgangspunt. De passie voor het eigen vak en de wens om creativiteit te ontwikkelen, vakoverstijgend bezig te gaan, met of zonder hulp van andere experts, vernieuwend bezig te zijn en kinderen te laten stralen. Dit door te kijken naar, te praten over en bezig te zijn met verschillende kunstvormen en deze in verbinding te brengen met andere domeinen en vakken.

‘Leef je in… Leef je uit!’ wil oude systemen afbreken en ruimte maken voor nieuwe. Wij zien kinderen als zaden onder het oppervlak die wachten op het juiste moment om zich te ontwikkelen. Het verlangen hiertoe groeit wanneer mensen in verbondenheid leven. In verbondenheid met hun eigen natuur en de grotere natuur om hen heen. Het onderwijs leidt er op dit moment te vaak toe dat dit verlangen geen kans krijgt omdat het er op gericht is van ieder kind een gemiddeld kind te maken. Kinderen worden in hokjes gestopt, heel veel aandacht gaat naar de cognitieve vaardigheden en kinderen leren al jong dat slechts één antwoord het juiste is en dat ze zoveel mogelijk van die juiste antwoorden moeten geven om in de maatschappij te slagen.
Daarbij is het ook van belang dat docenten weer zelf de verantwoordelijkheid mogen dragen voor de wijze waarop ze een leerling uitdagen. De ruimte krijgen om met hen te leren.
‘Leef je in… Leef je uit!’ wil kinderen uitdagen om hun talenten in te zetten om samen te werken en in verbinding met zichzelf en de ander te zoeken naar vernieuwende oplossingen. De meerwaarde hiervan is groot: de wereld waarin wij leven, vraagt ook om mensen die in staat zijn zich oprecht te verbinden en in de kracht van die verbinding nieuwe antwoorden en oplossingen te ontdekken. Het lef om je op deze manier met anderen te verbinden, vraagt om persoonlijk meesterschap. Dit maakt dat een mens in staat is zijn of haar leven in verbinding met zichzelf en op basis van de eigen talenten en wensen vorm te geven.

Kerndoelen overheid
Om docenten houvast te geven bij het vormgeven van het leergebied kunst en cultuur heeft SLO de kerndoelen hiervoor uitgewerkt en vermeld op de eigen website. De site geeft een overzicht van alle kerndoelen voor het leergebied Kunst en Cultuur.

‘Leef je in… Leef je uit!’ wil scholen helpen om aan deze kerndoelen te voldoen en ze daarbij ook stimuleren om de kerndoelen voor verschillende vakken met elkaar te verbinden. Deze kerndoelen worden in het kader van het droomproject meegenomen. De coaching in het ontdekkingsjaar biedt de kans om tot een verdieping te komen en echte verbindingen tussen de kerndoelen van de verschillende vakken te leggen. Dit bevordert niet alleen de creativiteit van de kinderen maar ook die van de docenten. Kinderen krijgen hierdoor ook de kans om hun talenten op verschillende manieren in te zetten en te ontdekken op welke wijze ze het beste tot leren komen.